شرکت در جلسات هم اندیشی

کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه ای همواره بر این بوده تا با رصد نمودن روند توسعه فضای کسب و کارهای مبتنی بر تکنولوژیهای رو به ازد...

کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه ای همواره بر این بوده تا با رصد نمودن روند توسعه فضای کسب و کارهای مبتنی بر تکنولوژیهای رو به ازدیاد فضای مجازی راهکارهایی را برای تسهیل امور فعالان این حوزه پیشنهاد نموده و با طرح آن در مجامع مختلف خواستار رفع موانع و مشکلات قانونی کسب و کارهای این حوزه باشد.

با توجه به نیاز امروز جامعه اطلاعاتی کشور و سرعت بسیار بالای توسعه فناوریهای مبتنی بر اینترنت، وجود مقررات و قوانینی بروزشده و منطبق با سرعت توسعه تکنولوژی همواره احساس میگردد.

این مهم تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که فعالان این حوزه با همفکری و ارایه راهکارهای پیشنهادی خود در چهارچوب کارگروههای کمیسیون فضای مجازی و نشستهای هم اندیشی این امکان را بوجود آورند تا خواسته های قانونی خود را در مراجع مربوطه مطرح نمایند.